Presse

Akkreditering

Presseakkreditering

Vi beder alle besøgende pressefolk om at registrere sig på forhånd. Presseregistrering for folk med pressekort, findes herunder.

Gyldig presselegitimation skal forevises ved indgangen sammen med registreringen og giver adgang for én person.

Bogforum forbeholder sig retten til at afvise alle registrerede pressefolk, som ikke vurderes at have et pressemæssigt ærinde på Bogforum.

Registrer dig her, hvis du har pressekort.

 

Akkreditering for øvrige litteraturformidlere

Vi beder ligeledes alle øvrige litteraturformidlere om at registrere sig på forhånd.

Ønsker du som litteraturformidler uden pressekort at besøge Bogforum, bedes du kontakte Bogforum på bogforum@bogforum.dk, senest onsdag d. 25. oktober 2023.

Akkreditering finder sted efter individuel vurdering.

Kataloger, plakater og pressekit

For spørgsmål vedrørende pressemateriale, kontakt os på bogforum@bogforum.dk 

Mangler du pressemateriale ifm. omtale af Bogforum, finder du pressebilleder og logo på siden herunder:

Downloads